Cà phê bảo mật buổi thứ 13: Câu chuyện chưa kể về cuộc tấn công vào TARGET CORP năm 2013

02/04/2016

Tại buổi sinh hoạt lần này, chúng ta được nghe anh Đỗ Đình Huân và anh Châu Thiện Hưng - Kỹ sư bảo mật thông tin đến từ công ty HPT giới thiệu về phương pháp vận hành của hệ thống TARGET và đặc biệt là được chia sẻ về câu chuyện chưa kể về cuộc tấn công vào TARGET CORP năm 2013.

VNISA phía Nam.