Hiệp hội an toàn thông tin Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ III (2019- 2024)

09/09/2019

Sáng ngày 7/9/2019, Hiệp hội an toàn thông tin (ATTT) Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ III (2019- 2024). Bộ trưởng Bộ TTTT Nguyễn Mạnh Hùng đã đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu tại sự kiện, Bộ trưởng Bộ TTTT Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, nhiệm kỳ III của Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam gắn với với sự đẩy mạnh chuyển đổi và phát triển kinh tế số xây dựng chính phủ điển tử và các nhiệm vụ của Hiệp hội trong thời gian tới phải xoay quanh các mục tiêu này, phát huy vai trò tích cực của Hiệp hội trong công cuộc bảo vệ Việt Nam trên không gian mạng.

Bộ trưởng Bộ TTTT Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu chỉ đạo
 

Theo báo cáo tổng kết nhiệm kỳ II (2012 – 2019), số lượng hội viên tham gia Hiệp hội đã tăng 90%, từ con số 72 lên tới 138 hội viên. Trong đó có hội viên cơ quan Nhà nước là 20, hội viên là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực ATTT là 70 hội viên và hội viên là tổ chức ứng dụng CNTT là 48.

Cũng trong nhiệm kỳ II, ngoài phát triển thêm thành viên, Hiệp hội thành lập thêm 3 tổ chức chuyên môn là Đội Chuyên gia ATTT VNISA và Câu lạc bộ Chữ ký số và Chứng thực điện tử Việt Nam; Câu lạc bộ kiểm tra, đánh giá và kiểm định ATTT.

Trong nhiệm kỳ này, VNISA đã tham gia cùng Bộ TT&TT và các bộ ngành khác xây dựng chính sách, văn bản quy phạm pháp luật liên quan tới lĩnh vực ATTT trong đó nổi bật nhất là Luật ATTT và các Nghị định thi hành hay các nghị định quy định về giao dịch điện tử và chữ ký số; tăng cường bảo đảm an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam ….

Hiệp hội đã tham gia góp ý trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia trong lĩnh vực ATTT; chỉ đạo các câu lạc bộ chuyên môn từng bước xây dựng các bộ tiêu chí, tiêu chuẩn về ATTT của Hiệp hội. Trước mắt đang xây dựng tiêu chuẩn cơ sở và phương pháp đánh giá cho Giải pháp hóa đơn điện tử an toàn và tiêu chuẩn cở về dịch vụ kiểm tra, đánh giá ATTT.

Hiệp hội cũng đã làm tốt vai trò là cầu nối giữa cơ quan Nhà nước và hội viên, doanh nghiệp, đẩy mạnh mối quan hệ đối tác với các đối tác trong và ngoài nước.

Trong sáng ngày 7/9, các hội viên của Hiệp hội ATTT cũng đã chính thức bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ III gồm 26 thành viên. Thứ trưởng Bộ TTTT Nguyễn Thành Hưng được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội ATTT trong nhiệm kỳ mới và 12 Phó Chủ tịch Hiệp hội.

 

Ra mắt Ban chấp hành Hiệp hội ATTT Việt Nam nhiệm kỳ III
 

Cũng trong nhiệm kỳ mới, Hiệp hội ATTT xác định đây là giai đoạn đẩy mạnh triển khai chính phủ điện tử, thành phố thông minh và chuyển đổi số, vai trò đảm bảo ATTT hết sức quan trọng, đây là thời cơ và cũng là thách thức với các tổ chức trong lĩnh vực ATTT. Do đó, Hiệp hội cho biết sẽ có những định hướng hoạt động mang tính đột phá, có tính thức tiễn cao và thu hút được sự tham gia của cộng đồng.

Để tham gia vào tiến trình phát triển đưa Việt Nam trở thành trung tâm ATTT của khu vực, nâng tầm và mở rộng hợp tác quốc tế cũng là nhiệm vụ được Hiệp hội chú trọng.

Theo đó, Hiệp hội sẽ đẩy mạnh các hoạt động nhằm thu hút các tổ chức, doanh nghiệp và chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực ATTT trong cả nước đặc biệt là các doanh nghiệp lớn nhằm phát triển hiệp hội; tham gia vào việc tư vấn hoạch định các chính sách về CNTT và ATTT đồng thời phát huy vai trò là cầu nối giữa các doanh nghiệp, tổ chức, chuyên gia và các cơ quan quản lý Nhà nước về ATTT.

Tiếp tục tham gia phản biện xây dựng chính sách về ATTT và các hoạt động tư vấn về chính sách và chuyên môn trong lĩnh vực hoạt động.

Một hoạt động nữa cũng được Hiệp hội quan tâm đó là việc nâng cao chất lượng và hiệu quả của sự kiện Ngày An toàn thông tin Việt Nam hằng năm để không chỉ xây dựng được cộng đồng ATTT lớn mạnh mà còn giúp lan tỏa nâng cao hơn nữa nhận thức của người dùng về ATTT trong cộng đồng.

Danh sách Ban Chấp hành Hiệp hội ATTT Việt Nam nhiệm kỳ III:

STT Họ và tên Chức vụ BCH Chức vụ/ Đơn vị công tác
1 Nguyễn Thành Hưng Chủ tịch Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
2 Vũ Quốc  Thành Phó chủ tịch, Tổng thư ký Chủ tịch HĐQT – Công ty cổ phần Misoft
3 Ngô Vi  Đồng Phó chủ tịch Chủ tịch HĐQT – Công ty HPT. Chủ tịch VNISA phía Nam
4 Đặng Vũ  Sơn Phó chủ tịch Trưởng ban – Ban Cơ  yếu Chính phủ
5 Võ văn  Mai Phó chủ tịch Thành viên HĐQT, Giám đốc cao cấp – Công ty HiPT
6 Lê Mạnh  Hùng Phó chủ tịch Cục trưởng – Cục CNTT, Ngân hàng Nhà nước
7 Nguyễn Trung Chính Phó chủ tịch Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc – Tập đoàn CMC
8 Huỳnh Quang Liêm Phó chủ tịch Phó Tổng Giám đốc – Tập đoàn VNPT
9 Nguyễn Thanh Nam Phó chủ tịch Phó Tổng Giám đốc – Tập đoàn Viettel
10 Nguyễn Đại Trí Phó chủ tịch Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính – Bộ Tài chính
11 Vũ Quốc Khánh Phó chủ tịch Nguyên Giám đốc VNCERT – Bộ Thông tin và Truyền thông
12 Khổng Huy Hùng Phó chủ tịch Tổng Giám đốc – Công ty VNCS
13 Ngô Tuấn Anh Phó chủ tịch Phó Chủ tịch Phụ trách An Ninh mạng – Công ty CP BKAV
14 Vũ Thế Bình Ủy viên Tổng giám đốc – Công ty CP NETNAM
15 Nguyễn Huy Dũng Ủy viên Cục trưởng Cục ATTT – Bộ Thông tin và Truyền thông
16 Dương Thế Dũng Ủy viên Phó Giám đốc Sở TTTT Cần Thơ. Chủ tịch Hội Tin học Cần Thơ
17 Dương Anh Đức Ủy viên Giám đốc Sở TTTT TP Hồ Chí Minh
18 Võ Văn Khang Ủy viên Phó Chủ tịch Chi hội VNISA phía Nam
19 Trịnh Ngọc Minh Ủy viên Giám đốc giải pháp bảo mật công ty Cisco Việt Nam. Phó Chủ tịch Chi hội VNISA phía Nam
20 Lê Minh Mạnh Ủy viên Phó Cục trưởng Cục A05 – Bộ Công an
21 Tô Hồng Nam Ủy viên Phó Cục trưởng – Cục CNTT, Bộ Giáo dục và đào tạo
22 Trần Thị Kim  Phượng Ủy viên Chánh văn phòng VNISA
23 Nguyễn Quang  Thanh Ủy viên Giám đốc Sở TTTT Đà Nẵng
24 Nguyễn Chí Thành Ủy viên Viện trưởng Viện Công nghệ ATTT – VNISA
25 Phạm Việt Trung Ủy viên Phó Tư lệnh – BTL 86/ Bộ Quốc phòng
26 Dương Dũng Triều Ủy viên Chủ tịch HĐQT – Công ty Hệ thống thông tin FPT (FPT IS)
VNISA