Hoạt động Chi hội

ĐĂNG KÝ THAM GIA SỰ KIỆN AN TOÀN THÔNG TIN ĐÁNG MONG ĐỢI NHẤT 2022

ĐĂNG KÝ THAM GIA SỰ KIỆN AN TOÀN THÔNG TIN ĐÁNG MONG ĐỢI NHẤT 2022

10/08/2022

Tiếp nối sự thành công trong chuỗi sự kiện ATTT các năm, sự kiện chính thức lần thứ 15 với chủ đề Hội thảo Toàn cảnh về “Bảo vệ tài nguyên số và chiến lược an toàn, an ninh mạng trước thách thức toàn cầu mới”. Sự kiện sẽ diễn ra cả online và ...

CHUỖI SỰ KIỆN AN TOAN THÔNG TIN KHU VỰC PHÍA NAM NĂM 2022

CHUỖI SỰ KIỆN AN TOAN THÔNG TIN KHU VỰC PHÍA NAM NĂM 2022

30/07/2022

Chuỗi sự kiện An toàn thông tin khu vực phía Nam diễn ra từ ngày 09/08/2022 - 05/11/2022

MỜI THAM GIA GIẢI GOLF VNISA 2022

MỜI THAM GIA GIẢI GOLF VNISA 2022

28/07/2022

Giải Golf Vnisa 2022 là hoạt động thể thao trong chuỗi sự kiện An toàn thông tin năm 2022

CHỜ ĐÓN SỰ KIỆN AN TOÀN THÔNG TIN LỚN NHẤT NĂM CỦA CHI HỘI VNISA KHU VỰC PHÍA NAM NĂM 2022

CHỜ ĐÓN SỰ KIỆN AN TOÀN THÔNG TIN LỚN NHẤT NĂM CỦA CHI HỘI VNISA KHU VỰC PHÍA NAM NĂM 2022

13/07/2022

Hội thảo và triển lãm An toàn thông tin khu vực phía Nam năm 2022 Chủ đề: Bảo vệ tài nguyên số và chiến lược an toàn, an ninh mạng trước thách thức toàn cầu mới

KHẢO SÁT TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG ĐẢM BẢO AN TOÀN THÔNG TIN SỐ 2022

KHẢO SÁT TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG ĐẢM BẢO AN TOÀN THÔNG TIN SỐ 2022

28/07/2022

Khảo sát với mong muốn đánh giá thực trạng của doanh nghiệp gặp phải về vấn đề An toàn thông tin khi triển khai việc chuyển đổi số

HỘI THẢO ATTT TRONG CHUYỂN ĐỔI SỐ & DIỄN TẬP THỰC CHIẾN ỨNG CỨU SỰ CỐ NĂM 2022

HỘI THẢO ATTT TRONG CHUYỂN ĐỔI SỐ & DIỄN TẬP THỰC CHIẾN ỨNG CỨU SỰ CỐ NĂM 2022

13/06/2022

Sáng ngày 10/06/2022, Sở TT&TT tỉnh Kiên Giang đã tổ chức thành công Hội thảo An toàn thông tin trong chuyển đổi số và Diễn tập thực chiến ứng cứu sự cố năm 2022.