Hoạt động Chi hội

MỜI THAM GIA GIẢI GOLF VNISA 2022

MỜI THAM GIA GIẢI GOLF VNISA 2022

28/07/2022

Giải Golf Vnisa 2022 là hoạt động thể thao trong chuỗi sự kiện An toàn thông tin năm 2022

CHỜ ĐÓN SỰ KIỆN AN TOÀN THÔNG TIN LỚN NHẤT NĂM CỦA CHI HỘI VNISA KHU VỰC PHÍA NAM NĂM 2022

CHỜ ĐÓN SỰ KIỆN AN TOÀN THÔNG TIN LỚN NHẤT NĂM CỦA CHI HỘI VNISA KHU VỰC PHÍA NAM NĂM 2022

13/07/2022

Hội thảo và triển lãm An toàn thông tin khu vực phía Nam năm 2022 Chủ đề: Bảo vệ tài nguyên số và chiến lược an toàn, an ninh mạng trước thách thức toàn cầu mới

KHẢO SÁT TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG ĐẢM BẢO AN TOÀN THÔNG TIN SỐ 2022

KHẢO SÁT TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG ĐẢM BẢO AN TOÀN THÔNG TIN SỐ 2022

28/07/2022

Khảo sát với mong muốn đánh giá thực trạng của doanh nghiệp gặp phải về vấn đề An toàn thông tin khi triển khai việc chuyển đổi số

HỘI THẢO ATTT TRONG CHUYỂN ĐỔI SỐ & DIỄN TẬP THỰC CHIẾN ỨNG CỨU SỰ CỐ NĂM 2022

HỘI THẢO ATTT TRONG CHUYỂN ĐỔI SỐ & DIỄN TẬP THỰC CHIẾN ỨNG CỨU SỰ CỐ NĂM 2022

13/06/2022

Sáng ngày 10/06/2022, Sở TT&TT tỉnh Kiên Giang đã tổ chức thành công Hội thảo An toàn thông tin trong chuyển đổi số và Diễn tập thực chiến ứng cứu sự cố năm 2022.

ỨNG DỤNG CỦA TRÍ TUỆ NHÂN TẠO - AI VÀ VẤN ĐỀ BẢO MẬT TRONG 4

ỨNG DỤNG CỦA TRÍ TUỆ NHÂN TẠO - AI VÀ VẤN ĐỀ BẢO MẬT TRONG 4 "LÀN SÓNG" LỚN ĐANG ĐƯỢC ỨNG DỤNG NHIỀU

28/05/2022

Bên cạnh những tiện ích và giá trị của Trí tuệ mang lại cho cuộc sống của con người thì việc bảo mật, an toàn thông tin của dùng cũng là vấn đề lớn mà các doanh nghiệp cần lưu ý khi triển khai về AI.

DIỄN ĐÀN & TRIỂN LÃM QUỐC TẾ ĐÔ THỊ THÔNG MINH CHÂU Á 2022

DIỄN ĐÀN & TRIỂN LÃM QUỐC TẾ ĐÔ THỊ THÔNG MINH CHÂU Á 2022

27/05/2022

Chuyên đề an toàn - an ninh - bảo mật - Xây dựng môi trường số an toàn trong các đô thị thông minh và chuyển đổi số