Hoạt động Chi hội

GIAN HÀNG TRIỂN LÃM ẢO- HIỆU QUẢ THỰC

GIAN HÀNG TRIỂN LÃM ẢO- HIỆU QUẢ THỰC

21/10/2021

Gian hàng triển lãm ảo, hiệu quả thực Hội thảo trực tuyến “An toàn thông tin Khu vực phía Nam 2021”

MỜI THAM DỰ HỌP BÁO HỘI THẢO TRỰC TUYẾN AN TOÀN THÔNG TIN KHU VỰC PHÍA NAM NĂM 2021

MỜI THAM DỰ HỌP BÁO HỘI THẢO TRỰC TUYẾN AN TOÀN THÔNG TIN KHU VỰC PHÍA NAM NĂM 2021

17/10/2021

Mời tham dự Họp báo Hội thảo Trực tuyến An toàn thông tin khu vực phía Nam năm 2021 Thời gian: 15:30 -16:30, Thứ 2, ngày 18.10.2021 Địa điểm: Trực tuyến qua Microsoft Teams

MỜI THAM DỰ HỘI THẢO TRỰC TUYẾN AN TOÀN THÔNG TIN KHU VỰC PHÍA NAM NĂM 2021

MỜI THAM DỰ HỘI THẢO TRỰC TUYẾN AN TOÀN THÔNG TIN KHU VỰC PHÍA NAM NĂM 2021

16/10/2021

Hội thảo Trực tuyến An toàn thông tin khu vực phía Nam năm 2021 Thời gian: 07:30 - 17:00, Thứ 7, Ngày 23 tháng 10 năm 2021 Địa điểm: Trực tuyến qua Webex

KHAI GIẢNG LỚP HỌC AN TOÀN THÔNG TIN THEO CISSP

KHAI GIẢNG LỚP HỌC AN TOÀN THÔNG TIN THEO CISSP

28/09/2021

Được sự quan tâm và ủng hộ của Quý Hội viên cho Khóa học “An toàn thông tin theo CISSP”, chiều qua Thứ 2, ngày 27.09.2021, Chi hội VNISA phía Nam đã tổ chức thành công Buổi khai giảng và bắt đầu buổi học đầu tiên của khóa học.

KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG ATTT KHU VỰC PHÍA NAM NĂM 2021

KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG ATTT KHU VỰC PHÍA NAM NĂM 2021

21/09/2021

100 người tham gia khảo sát đầu tiên được ưu tiên tham gia chương trình Vòng quay may mắn với tổng giá trị giải thưởng đến gần 7 triệu đồng Thời gian khảo sát kéo dài đến ngày 08.10.2021

CHỈ CÒN 1 TUẦN ĐĂNG KÝ THAM GIA KHOA HỌC CISSP

CHỈ CÒN 1 TUẦN ĐĂNG KÝ THAM GIA KHOA HỌC CISSP

18/09/2021

Hạn đăng ký đến ngày 25/09/2021 Khai giảng ngày 27/09/2021