Hoạt động Chi hội

HỘI THẢO TRỰC TUYẾN HCA TEKTALK

HỘI THẢO TRỰC TUYẾN HCA TEKTALK

28/12/2021

HCA Tektalk Series – Chuyên đề 4 Hybrid workplace - mô hình làm việc hỗn hợp cho phép nhân viên kết hợp linh hoạt thời gian làm việc tại nhà và làm việc tại văn phòng, đây không phải là một khái niệm mới tuy nhiên đã dần trở nên phổ biến trong ...

MERRY CHRISMAST AND HAPPY NEW YEAR 2022

MERRY CHRISMAST AND HAPPY NEW YEAR 2022

24/12/2021

Merry Chrismast and Happy New Year 2022

THƯ MỜI THAM DỰ CHUỖI HỘI THẢO HCA TEKTALK SERIES - CHUYÊN ĐỀ 4

THƯ MỜI THAM DỰ CHUỖI HỘI THẢO HCA TEKTALK SERIES - CHUYÊN ĐỀ 4

23/12/2021

Chuyên đề 4: “Những rủi ro về dữ liệu, thông tin trong xu hướng môi trường làm việc hỗn hợp (hybrid workplace) và giải pháp để lãnh đạo doanh nghiệp an tâm”

MIỄN PHÍ THAM DỰ CHUỖI HỘI THẢO HCA TEKTALK SERIES - CHUYÊN ĐỀ 4

MIỄN PHÍ THAM DỰ CHUỖI HỘI THẢO HCA TEKTALK SERIES - CHUYÊN ĐỀ 4

10/12/2021

HCA Tektalk Series – Chuyên đề 4: “Những rủi ro về dữ liệu, thông tin trong xu hướng môi trường làm việc hỗn hợp (hybrid workplace) và giải pháp để lãnh đạo doanh nghiệp an tâm”

HỘI THẢO

HỘI THẢO "CÔNG NGHỆ BẢO MẬT PHẦN MỀM, ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY VÀ CƠ HỘI VIỆC LÀM VỚI NGHỀ DEVOPS"

30/11/2021

Hội thảo "Công nghệ Bảo mật phần mềm, điện toán đám mây và cơ hội việc làm với nghề Devops" được tổ chức bởi Khoa Công nghệ thông tin trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH)

LỄ TRAO CHỨNG NHẬN HOÀN THÀNH KHÓA HỌC AN TOÀN THÔNG TIN THEO CISSP

LỄ TRAO CHỨNG NHẬN HOÀN THÀNH KHÓA HỌC AN TOÀN THÔNG TIN THEO CISSP

12/11/2021

Lễ trao chứng nhận hoàn thành khóa học An toàn thông tin theo CISSP được diễn ra vào sáng 12.11.2021