Hoạt động Chi hội

HỘI THẢO TRỰC TUYẾN NGÀY AN TOÀN THÔNG TIN VIỆT NAM 2020

HỘI THẢO TRỰC TUYẾN NGÀY AN TOÀN THÔNG TIN VIỆT NAM 2020

27/11/2020

Sáng ngày 25/11/2020, Hiệp hội An toàn Thông tin Việt Nam – Chi hội phía Nam (VNISA phía Nam) đã tổ chức thành công Hội thảo Trực tuyến Ngày An toàn Thông tin Việt Nam năm 2020.

VÒNG SƠ KHẢO CUỘC THI SINH VIÊN VỚI AN TOÀN THÔNG TIN ASEAN 2020 - KHU VỰC PHÍA NAM

VÒNG SƠ KHẢO CUỘC THI SINH VIÊN VỚI AN TOÀN THÔNG TIN ASEAN 2020 - KHU VỰC PHÍA NAM

31/10/2020

Sáng ngày 31/10/2020, Vòng Sơ khảo Cuộc thi Sinh viên với An toàn Thông tin ASEAN 2020 khu vực phía Nam đã chính thức diễn ra tại Đại học Quốc tế Sài Gòn.

ĐẠI HỘI CHI HỘI AN TOÀN THÔNG TIN PHÍA NAM NHIỆM KỲ 2020 - 2025 DIỄN RA THÀNH CÔNG

ĐẠI HỘI CHI HỘI AN TOÀN THÔNG TIN PHÍA NAM NHIỆM KỲ 2020 - 2025 DIỄN RA THÀNH CÔNG

02/10/2020

Ngày 01/10/2020, Hiệp hội An toàn Thông tin Việt Nam – Chi hội phía Nam (VNISA phía Nam) đã tiến hành tổ chức Đại hội Toàn thể nhiệm kỳ III (2020 – 2025).

VNISA - CHƯƠNG TRÌNH KHẢO SÁT ATTT 2020

VNISA - CHƯƠNG TRÌNH KHẢO SÁT ATTT 2020

14/09/2020

Nằm trong chuỗi sự kiện “Ngày An toàn Thông tin” thường niên, chương trình khảo sát hiện trạng An toàn Thông tin là một trong những công tác cần thiết nhằm đánh giá mức độ bảo đảm an toàn thông tin tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp ở khu vực ...

VNISA TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH BÌNH CHỌN DANH HIỆU “CHÌA KHÓA VÀNG” 2020

VNISA TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH BÌNH CHỌN DANH HIỆU “CHÌA KHÓA VÀNG” 2020

14/08/2020

Chương trình bình chọn danh hiệu “Chìa khóa vàng” 2020 tiếp nối và thay thế cho Chương trình bình chọn các sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin chất lượng cao, tiêu biểu từ năm 2015 của VNISA, được sự bảo trợ của Bộ Thông tin và Truyền thông và sự ...

VNISA - TIÊU CHUẨN DỊCH VỤ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ ATTT MẠNG

VNISA - TIÊU CHUẨN DỊCH VỤ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ ATTT MẠNG

13/08/2020

Ngày 03/8/2020 Chủ tịch Hiệp hội An toàn Thông tin Việt Nam đã ký ban hành tiêu chuẩn cơ sở “Tiêu chuẩn dịch vụ kiểm tra, đánh giá An toàn Thông tin Mạng” (gọi tắt là TCCS). TCCS do Câu lạc bộ Kiểm tra, Đánh giá và Kiểm định An toàn thông tin Việt ...