CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2023 CHI HỘI VNISA PHÍA NAM

24/02/2023

Picture1.png
Với mục tiêu hướng tới hiệu quả hoạt động vì an toàn thông tin chung trong cộng đồng doanh nghiệp nói riêng và kinh tế xã hội nói chung, năm nay VNISA phía Nam trân trọng kính mời các doanh nghiệp/ đơn vị Hội viên cùng chung tay thực hiện kế hoạch công tác năm 2023 (nội dung chi tiết như file đính kèm). 
Để chuẩn bị tốt hơn nữa cho kế hoạch hoạt động năm 2023 cũng như phối hợp sâu rộng hơn cùng Quý Hội viên, Văn phòng VNISA phía Nam rất mong nhận được phản hồi đăng ký từ đơn vị trước ngày 01/03/2023 thông qua
Link
Sau thời gian trên, VNISA phía Nam sẽ tiếp tục triển khai công tác theo kế hoạch cùng các đơn vị đăng ký theo thứ tự ưu tiên. 
Rất mong nhận được sự quan tâm và đăng ký sớm từ Quý Hội viên.

VNISA-phia-Nam_Ke-hoach-hoat-dong-Chi-hoi-2023.pdf